Λογισμικό

Για λογισμικό που έχει δημιουργηθεί από το Εργαστήριο Γεωστατιστικής ακολουθείστε αυτό τον σύνδεσμο.