Ερευνητικά Προγράμματα

Πρόσφατα Ερευνητικά Προγράμματα

 

Γκαουσσιανή Αναμόρφωση με Εκτιμήτριες Πυρήνα για Χωρικά Κατανεμημένα Δεδομένα και Χρονοσειρές και Εφαρμογή στην Ανάλυση Βροχοπτώσεων, «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β'».

Ερευνητικά Ερωτήματα και Αντικείμενο της Έρευνας

Η προτεινόμενη έρευνα εστιάζει σε δύο βασικά ερωτήματα, ένα μεθοδολογικό και ένα εφαρμοσμένης έρευνας.

Το πρώτο ερώτημα αφορά στην μαθηματική περιγραφή και την υπολογιστική μοντελοποίηση φαινομένων που διέπουν μη-Γκαουσσιανές κατανομές πιθανότητας.

Το δεύτερο ερώτημα αφορά στην στοχαστική εκτίμηση του ύψους των βροχοπτώσεων για διαφορετικές χρονικές κλίμακες (π.χ., μηνιαίες, ετήσιες) με απώτερο στόχο την διερεύνηση πιθανών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Στη συνέχεια αναλύουμε τα δύο αυτά θέματα, εισάγοντας απαραίτητες βασικές έννοιες, και εξηγούμε πως η προτεινόμενη έρευνα θα συνεισφέρει στην επίλυση των βασικών ερωτημάτων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δες την αντίστοιχη αγγλική σελίδα στον σύνδεσμο Projects