Εκπαίδευση

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘ 201 (ΣΧΟΛΗ ΗΜΜΥ)

Μάθημα Υποχρεωτικό, 3ου Εξαμήνου

 • Στόχος Μαθήματος: Εξοικοίωση φοιτητών με βασικές έννοιες της Θεωρίας Πιθανοτήτων και εφαρμογή τους σε προβλήματα μηχανικού
 • Διανέμονται σημειώσεις διδάσκοντος (186 σελ.)
 • Προτείνεται  βοηθητική βιβλιογραφία
 • Διαλέξεις βασίζονται σε ηλεκτρονικές διαφάνειες
 • Πραγματοποιούνται φροντιστηριακές & εργαστηριακές ασκήσεις 
 • Αξιολόγηση φοιτητών με γραπτή τελική εξέταση ή σε συνδυασμό με πρόοδο και εξέταση εργαστηρίου

Προπτυχιακά Μαθήματα

Στοχαστικές Διαδικασίες και Ανάλυση Χρονοσειρών ΜΑΘ-412 ΗΜΜΥ

Μάθημα Επιλογής, 8ου Εξαμήνου

 • Στόχος Μαθήματος: Κατανόηση της έννοιας των Στοχαστικών Διαδικασιών, Βασικές αρχές της θεωρίας Στοχαστικών Διαδικασιών σε συνεχή και διακριτό χρόνο καθώς και στο φασματικό πεδίο, Εκμάθηση μεθόδων εκτίμησης, προσομοίωσης, και πρόβλεψης, Ανάπτυξη υπολογιστικών δεξιοτήτων με μοντέλα χρονοσειρών
 • Διανέμονται σημειώσεις διδάσκοντος
 • Προτείνεται  βιβλιογραφία
 • Διαλέξεις βασίζονται σε συνδυασμό πίνακα και Η/Υ
 • Πραγματοποιούνται διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα), φροντιστηριακές ασκήσεις (1 ώρες / εβδομαδα) και εργαστηριακές ασκήσεις (1 ώρα / εβδομάδα)
 • Πραγματοποιούνται εφαρμογές σε Matlab κατά τη διάρκεια των διαλέξεων και του εργαστηρίου
 • Διανέμεται στους φοιτητές υπολογιστική εργασία που περιλαμβάνει ανάπτυξη κώδικα σε Matlab και εφαρμογή σε πραγματικά δεδομένα
 • Αξιολόγηση φοιτητών βάσει γραπτής τελικής εξέτασης  ή προόδου, τελικής εξέτασης και εργαστηριακής και εργασίας

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

TIME SERIES MODELING AND ANALYSIS

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολής ΗΜΜΥ

 • Στόχος Μαθήματος: Κατανόηση βασικών εννοιών και μεθοδολογικών εργαλείων για την ανάλυση χρονοσειρών, Εκμάθηση μεθόδων εκτίμησης, επιλογής καταλληλότερου μοντέλου, και πρόβλεψης,  Ανάπτυξη υπολογιστικών δεξιοτήτων με μοντέλα χρονοσειρών.
 • Διανέμονται σημειώσεις διδάσκοντος
 • Προτείνεται  ελεύθερα προσβάσιμη βοηθητική βιβλιογραφία
 • Διαλέξεις βασίζονται σε ηλεκτρονική προβολή των σημειώσεων και χρήση πίνακα
 • Πραγματοποιούνται εφαρμογές σε Matlab/R κατά τη διάρκεια των διαλέξεων
 • Διανέμεται στους φοιτητές υπολογιστική εργασία που περιλαμβάνει ανάπτυξη κώδικα και εφαρμογή σε πραγματικά δεδομένα
 • Αξιολόγηση φοιτητών βάσει γραπτής τελικής εξέτασης  και εργασίας

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΠ 103 (δεν διδάσκεται πλέον)

Μάθημα Κορμού Προγράμματος «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον»

 • Στόχος Μαθήματος: Εισαγωγή στις Υπολογιστικές Προσομοιώσεις και στον προγραμματισμό τους
 • Διανέμονται σημειώσεις διδάσκοντος (112 σελ.)
 • Προτείνεται  βοηθητική βιβλιογραφία
 • Διαλέξεις βασίζονται σε ηλεκτρονική προβολή των σημειώσεων και χρήση πίνακα
 • Πραγματοποιούνται εφαρμογές σε Matlab κατά τη διάρκεια των διαλέξεων
 • Διανέμεται στους φοιτητές υπολογιστική εργασία που περιλαμβάνει ανάπτυξη κώδικα σε Matlab και εφαρμογή σε πραγματικά δεδομένα
 • Αξιολόγηση φοιτητών βάσει γραπτής τελικής εξέτασης  και εργασίας