Αρχή

Καλώς Ήλθατε

Εκπαιδευτικοί Στόχοι Εργαστηρίου Γεωστατιστικής

  1. Ανάπτυξη ικανοτήτων για την κατανόηση στατιστικών εννοιών και την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων από τους φοιτητές
  2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης στατιστικών μεθόδων με την βοήθεια υπολογιστικών εργαλείων και επιστημονικού προγραμματισμού
  3. Εφαρμογή στατιστικών – γεωστατιστικών μεθόδων σε πρακτικά προβλήματα

Ερευνητικοί Στόχοι Εργαστηρίου Γεωστατιστικής 

  1. Ανάπτυξη καινοτόμων, διεθνώς ανταγωνιστικών Γεωστατιστικών μεθόδων
  2. Εφαρμογή καινοτόμων και κλασικών γεωστατιστικών μεθόδων σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον και την εκμετάλλευση ορυκτών πόρων
  3. Διεπιστημονική έρευνα και εισαγωγή γεωστατιστικών εργαλείων σε άλλα πεδία (π.χ., σεισμολογία, ιδιότητες πορωδών μέσων)
  4. Συνεργασία με άλλα Εργαστήρια και Ερευνητικές Μονάδες του Ιδρύματος

Τελευταία Νέα

Επιστημονική Ημερίδα Προγράμματος Αριστεία, Σεπτέμβριος 2015
Νέος ιστότοπος για το εργαστήριο