Εκπαίδευση

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘ 201 (ΣΧΟΛΗ ΗΜΜΥ)

Μάθημα Υποχρεωτικό, 3ου Εξαμήνου

 • Στόχος Μαθήματος: Εξοικοίωση φοιτητών με βασικές έννοιες της Θεωρίας Πιθανοτήτων και εφαρμογή τους σε προβλήματα μηχανικού
 • Διανέμονται σημειώσεις διδάσκοντος (186 σελ.)
 • Προτείνεται  βοηθητική βιβλιογραφία
 • Διαλέξεις βασίζονται σε ηλεκτρονικές διαφάνειες
 • Πραγματοποιούνται φροντιστηριακές & εργαστηριακές ασκήσεις 
 • Αξιολόγηση φοιτητών με γραπτή τελική εξέταση ή σε συνδυασμό με πρόοδο και εξέταση εργαστηρίου

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΠ 511

Μάθημα Επιλογής, 9ου Εξαμήνου

 • Στόχος Μαθήματος: Εξοικοίωση με βασικές έννοιες και εφαρμογή γεωστατιστικών μεθόδων σε πρακτικά προβλήματα εκτίμησης χωρικών δεδομένων
 • Διανέμονται σημειώσεις διδάσκοντος (124 σελ.)
 • Προτείνεται  βοηθητική βιβλιογραφία
 • Διαλέξεις βασίζονται σε συνδυασμό πίνακα και Η/Υ
 • Πραγματοποιούνται εφαρμογές σε Matlab κατά τη διάρκεια των διαλέξεων
 • Διανέμεται στους φοιτητές υπολογιστική εργασία που περιλαμβάνει ανάπτυξη κώδικα σε Matlab και εφαρμογή σε πραγματικά δεδομένα
 • Αξιολόγηση φοιτητών βάσει γραπτής τελικής εξέτασης  και εργασίας

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΠ 101

Μάθημα Κορμού Προγράμματος «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον»

 • Στόχος Μαθήματος: Εμπέδωση της γεωστατιστικής θεωρίας και εφαρμογών της χρησιμοποιώντας εξελιγμένα μαθηματικά εργαλεία
 • Διανέμονται σημειώσεις διδάσκοντος (208 σελ.)
 • Προτείνεται  βοηθητική βιβλιογραφία
 • Διαλέξεις βασίζονται σε ηλεκτρονική προβολή των σημειώσεων και χρήση πίνακα
 • Πραγματοποιούνται εφαρμογές σε Matlab κατά τη διάρκεια των διαλέξεων
 • Διανέμεται στους φοιτητές υπολογιστική εργασία που περιλαμβάνει ανάπτυξη κώδικα σε Matlab και εφαρμογή σε πραγματικά δεδομένα
 • Αξιολόγηση φοιτητών βάσει γραπτής τελικής εξέτασης  και εργασίας

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΠ 103

Μάθημα Κορμού Προγράμματος «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον»

 • Στόχος Μαθήματος: Εισαγωγή στις Υπολογιστικές Προσομοιώσεις και στον προγραμματισμό τους
 • Διανέμονται σημειώσεις διδάσκοντος (112 σελ.)
 • Προτείνεται  βοηθητική βιβλιογραφία
 • Διαλέξεις βασίζονται σε ηλεκτρονική προβολή των σημειώσεων και χρήση πίνακα
 • Πραγματοποιούνται εφαρμογές σε Matlab κατά τη διάρκεια των διαλέξεων
 • Διανέμεται στους φοιτητές υπολογιστική εργασία που περιλαμβάνει ανάπτυξη κώδικα σε Matlab και εφαρμογή σε πραγματικά δεδομένα
 • Αξιολόγηση φοιτητών βάσει γραπτής τελικής εξέτασης  και εργασίας