Εκπαίδευση

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΠ 310

Μάθημα Υποχρεωτικό, 6ου Εξαμήνου

 • Στόχος Μαθήματος: Εξοικοίωση φοιτητών με βασικές έννοιες Πιθανοτήτων και Στατιστικής και εφαρμογή τους σε προβλήματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων του ΜΗΧΟΠ
 • Διανέμονται σημειώσεις διδάσκοντος (186 σελ.)
 • Προτείνεται  βοηθητική βιβλιογραφία
 • Διαλέξεις βασίζονται σε ηλεκτρονικές διαφάνειες
 • Πραγματοποιούνται εφαρμογές σε Matlab κατά τη διάρκεια των διαλέξεων
 • Διανέμεται στους φοιτητές προαιρετική θεωρητική και υπολογιστική εργασία
 • Αξιολόγηση φοιτητών με γραπτή τελική εξέταση  

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΠ 511

Μάθημα Επιλογής, 9ου Εξαμήνου

 • Στόχος Μαθήματος: Εξοικοίωση με βασικές έννοιες και εφαρμογή γεωστατιστικών μεθόδων σε πρακτικά προβλήματα εκτίμησης χωρικών δεδομένων
 • Διανέμονται σημειώσεις διδάσκοντος (124 σελ.)
 • Προτείνεται  βοηθητική βιβλιογραφία
 • Διαλέξεις βασίζονται σε συνδυασμό πίνακα και Η/Υ
 • Πραγματοποιούνται εφαρμογές σε Matlab κατά τη διάρκεια των διαλέξεων
 • Διανέμεται στους φοιτητές υπολογιστική εργασία που περιλαμβάνει ανάπτυξη κώδικα σε Matlab και εφαρμογή σε πραγματικά δεδομένα
 • Αξιολόγηση φοιτητών βάσει γραπτής τελικής εξέτασης  και εργασίας

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΠ 101

Μάθημα Κορμού Προγράμματος «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον»

 • Στόχος Μαθήματος: Εμπέδωση της γεωστατιστικής θεωρίας και εφαρμογών της χρησιμοποιώντας εξελιγμένα μαθηματικά εργαλεία
 • Διανέμονται σημειώσεις διδάσκοντος (208 σελ.)
 • Προτείνεται  βοηθητική βιβλιογραφία
 • Διαλέξεις βασίζονται σε ηλεκτρονική προβολή των σημειώσεων και χρήση πίνακα
 • Πραγματοποιούνται εφαρμογές σε Matlab κατά τη διάρκεια των διαλέξεων
 • Διανέμεται στους φοιτητές υπολογιστική εργασία που περιλαμβάνει ανάπτυξη κώδικα σε Matlab και εφαρμογή σε πραγματικά δεδομένα
 • Αξιολόγηση φοιτητών βάσει γραπτής τελικής εξέτασης  και εργασίας

Μετατπυχιακά Μαθήματα

ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΠ 103

Μάθημα Κορμού Προγράμματος «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον»

 • Στόχος Μαθήματος: Εισαγωγή στις Υπολογιστικές Προσομοιώσεις και στον προγραμματισμό τους
 • Διανέμονται σημειώσεις διδάσκοντος (112 σελ.)
 • Προτείνεται  βοηθητική βιβλιογραφία
 • Διαλέξεις βασίζονται σε ηλεκτρονική προβολή των σημειώσεων και χρήση πίνακα
 • Πραγματοποιούνται εφαρμογές σε Matlab κατά τη διάρκεια των διαλέξεων
 • Διανέμεται στους φοιτητές υπολογιστική εργασία που περιλαμβάνει ανάπτυξη κώδικα σε Matlab και εφαρμογή σε πραγματικά δεδομένα
 • Αξιολόγηση φοιτητών βάσει γραπτής τελικής εξέτασης  και εργασίας

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ & ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΠ 102

Μάθημα Κορμού Προγράμματος «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον»

 • Συνδιδασκαλία
 • Στόχος Μαθήματος: Εφαρμογή Γεωστατιστικής στην εκτίμηση αποθεμάτων Διανέμονται σημειώσεις διδάσκοντος (24 σελ.)
 • Προτείνεται  βοηθητική βιβλιογραφία
 • Διαλέξεις βασίζονται σε ηλεκτρονική προβολή των σημειώσεων και χρήση πίνακα Πραγματοποιούνται εφαρμογές σε Matlab κατά τη διάρκεια των διαλέξεων Διανέμεται στους φοιτητές υπολογιστική εργασία που περιλαμβάνει ανάπτυξη κώδικα σε Matlab και εφαρμογή σε πραγματικά δεδομένα
 • Αξιολόγηση φοιτητών βάσει γραπτής τελικής εξέτασης  και εργασίας