11.09.2015

Επιστημονική Ημερίδα Προγράμματος Αριστεία, Σεπτέμβριος 2015

The growing availability of spatiotemporal data and their numerous applications has drawn the attention to thedevelopment of computationally efficient, realistic spacetimestochastic models. In this workshop results of...[περισσότερα]

Κατηγορία: Συνέδρια - Ημερίδες - Διαλέξεις

20.06.2014

Νέος ιστότοπος για το εργαστήριο

Έναρξη λειτουργίας νέους ιστότοπου για το εργαστήριο[περισσότερα]

Κατηγορία: Εργαστήριο Γεωστατιστικής